Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν κτίστηκε σέ οἰκόπεδο τῆς τότε Κοινότητας Τερπνῆς τοῦ Δήμου Νιγρίτας, πού παραχωρήθηκε γιά τήν ἀνέγερσή του.

Ὁ θεμέλιος λίθος τέθηκε τό 1974 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νίγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη) καί ὁ Ναός ἀνεγέρθηκε καί ἁγιογραφήθηκε

ἐξὁλοκλήρου μέ δαπάνες τοῦ φιλογενοῦς μεγάλου εὐεργέτου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας κ. Δημητρίου Ἀναστασιάδη,

προέδρου τοῦ ὁμίλου Fibran, Ἄρχοντα χαρτουλάριου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ νεόδμητος καί περικαλλής Ναός τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι πεντάτρουλη βασιλική καί ἐγκαινιάσθηκε στίς 6 Μαΐου τοῦ 2001

μέ βυζαντινή λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια, προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.

 

Photo Album (click here)

Address

Our Address:

Greece, Serres - Terpni

GPS:

40.917419288952, 23.479236018771