Ἱερός Ναός τῶν Τριών Ἱεραρχών – Τερπνή Σερρών

Ἱερός Ναός τῶν Τριών Ἱεραρχών – Τερπνή Σερρών
Foundation

 

Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν κτίστηκε σέ οἰκόπεδο τῆς τότε Κοινότητας Τερπνῆς τοῦ Δήμου Νιγρίτας, πού παραχωρήθηκε γιά τήν ἀνέγερσή του. Ὁ θεμέλιος λίθος τέθηκε τό 1974 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Σερρῶν καί Νίγρίτης Κωνσταντῖνο (Καρδαμένη) καί ὁ Ναός ἀνεγέρθηκε καί ἁγιογραφήθηκε ἐξὁλοκλήρου μέ δαπάνες τοῦ φιλογενοῦς μεγάλου εὐεργέτου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας κ. Δημητρίου Ἀναστασιάδη, προέδρου τοῦ ὁμίλου Fibran, Ἄρχοντα χαρτουλάριου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ νεόδμητος καί περικαλλής Ναός τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι πεντάτρουλη βασιλική καί ἐγκαινιάσθηκε στίς 6 Μαΐου τοῦ 2001 μέ βυζαντινή λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια, προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.